Construcció > Edificis d'habitatges


Estructura de formigó armat per habitatge situat a la plaça Major,4 / Calonge