Construcció > Obres urbanitzacions i polígons


Reurbanització d'instal·lacions i pavimentació del carrer La Rutlla / Calonge