Construcció > Obres urbanitzacions i polígons


Obra civil per canalització de baixa tensió, enllumenat, telefònica a les comarques de la Selva, Girones i Baix Empordà / Girona