Construcció > Obres hidràuliques


Modificat nº1 de sanejament del C/ de la Mina, sector oest, del casc antic / Pals