Construcció > Obres hidràuliques


Substitució canonada d'aigua potable de fribrociment per polietilè al C/Pecher / Sant Feliu de Guíxols