Construcció > Obres hidràuliques


Construcció del nou dipòsit d'aigua Can Pinet / Llagostera

 

La nostra empresa està contractada per a l'obra civil del projecte de construcció d'un dipòsit de regulació per a emmagatzematge d'aigua de 2.000 m3 de capacitat.
El dipòsit tindrà 2 casetes annexes on s'ubicaran 2 grups de pressió per subministrar aigua a xarxa, l'equip de cloració, valvuleria i automatismes.
L'obra també comprèn totes les conduccions corresponents a l'alimentació del dipòsit i l'abastament d'aigua des d'aquest. Totes aquestes conduccions es situaran sobre el traçat de vials existents, siguin aquests de terra o pavimentats.