Construcció > Obres hidràuliques


Connexió sanejament Mas Pere i Rio de Oro fins el casc urbà / Calonge

 

Aquesta obra consisteix en la connexió del sanejament des dels col•lectors de les urbanitzacions de Mas Pere i els de Rio de Oro per fer la portada fins al cas urbà de Calonge amb una canonada unica mitjançant una canonada de DN.300 en un primer tram i de DN.400 mm. en el segon tram, el qual es connectarà amb la canonada existent de DN.400 del carrer Dr.Josep M. Vilaseca.