Contacte

Nom:*
Correu-e:*
 
Empresa:
Telèfon de contacte:
 
Consulta:*
 
*camps obligatoris
 

 
  política de confidencialitat i protecció de dades.

Les dades personals facilitades són recollides per la relació contractual, tractades amb absoluta confidencialitat i protegides d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016.
El Responsable del tractament corresponen a l’entitat MIRFER, SA la seva identificació i direcció consten en aquesta pagina web.
Les seves dades seran conservades segons disposició legal i tindrà dret a l’accés, a que siguin rectificades o suprimides, a l’oposició o limitació del seu tractament i a la portabilitat. Se li comunica, en el seu cas, el dret a presentar reclamació a l’autoritat de control.
 
Enviant la seva consulta...
La seva consulta ha estat enviada correntament.
MIRFER S.A.
C. Rufo, 60 baixos - Apartat núm. 163
17220 Sant Feliu de Guíxols - Girona
Tel.: 972 32 17 49
mirfer@mirfer.com
 

Situació

Nosaltres i tercers, com proveïdors de serveis, utilitzem cookies i tecnologies similars per tal de proporcionar i protegir els nostres serveis, per a comprendre i millorar el seu rendiment i per a publicar anuncis rellevants. Per a més informació, pot consultar la nostra Política de cookies
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Pot configurar l'ús de cookies de la manera següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies.