Notícies

Aquí trobareu una selecció de les últimes notícies de la nostra empresa com adjudicacíons d'obres, notícies de les obres a realitzar, reportatges d'obres ja acabades, etc...

Adjudicació de les obres d'enderroc i moviment de terres de voreres de Sant Pol / 03-01-2014

  • Avinguda Vall d'Aro
 

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha adjudicat a la nostra empresa el contracte per a les obres "Lot 1" "d'enderroc i moviment de terres" de voreres de Sant Pol, necessari per al seu arranjament a càrrec de personal contractat per l'Ajuntament.